Referensobjekt

Renoveringar äldre fastigheter

Bykstuga ombyggd till enfamiljshus

En gammal bykstuga på en lantbruksfastighet har byggts om till ett enfamiljshus.